Werkwijze

Kern van het probleem

Vanuit de hulpvraag daal ik samen met de jongere af naar de kern van het probleem. De kern houdt de klacht vaak (onbewust) in stand. Met deze kern gaan we aan de slag en van daaruit formuleren we een doel. Zo plak ik geen pleisters, maar draagt de coaching structureel bij aan de oplossing van de hulpvraag.

De duur van het traject is afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag van de jongere. Het is mogelijk dat een traject heel snel gaat en binnen 4 sessies het doel bereikt is, maar dit kunnen er ook 6 of 8 zijn bij complexere vragen. Ik maak gebruik van veel verschillende werkvormen, waarbij ik ‘het praten op een stoel’ tot een minimum beperk. Ik gebruik veel creatieve werkvormen, visualisaties, bewegingsoefeningen, rollenspellen en systemische werkvormen. Ik stem het coachtraject volledig af op de vraag, wensen en behoeftes van de jongere. 

Kennismakingsgesprek (30 minuten)

Als u interesse heeft in een coachtraject, dan plannen we een (gratis) kennismakingsgesprek. Om te kunnen starten met een coachtraject is wederzijds vertrouwen van groot belang en dat start met persoonlijk contact in een prettige omgeving. Op basis van dit gesprek bepalen we gezamenlijk of we starten met de uitvoering van een coachtraject. Tijdens dit korte gesprek verkennen we de hulpvraag en licht ik mijn werkwijze toe. 

 

Intakegesprek (45-60 minuten)

Tijdens het intakegesprek bespreken we uitvoeriger wat de hulpvraag en de kern van het probleem is. We formuleren een doel waar we aan gaan werken. Naar aanleiding van dit gesprek maak ik een plan van aanpak. 

De doelstellingen van de ouders kunnen verschillen van de doelstellingen van het kind. Ik neem beide doelstellingen mee, maar ga altijd uit van het kind.

Coachtraject (45-60 minuten per sessie)

Tijdens deze fase voeren we het plan van aanpak uit. Hoe die er uit ziet is per jongere verschillend. 

Afronding en evaluatie

Bij de afsluiting kijken we terug op het coachtraject en staan we stil bij wat we bereikt hebben. Het coachtraject wordt samengevat en besproken. We evalueren welke inzichten de jongere heeft gekregen en eventueel welke vaardigheden de jongere geleerd heeft en hoe deze ingezet kunnen worden.